Omgevingsvergunning aangevraagd

28 januari 2024 Rose Headley

Zoals begin december aangekondigd in de nieuwsbrief, hebben we eind 2023 de omgevingsvergunning aangevraagd voor Zonnepark Westerlee. We hebben hiervoor ook stukken rondom communicatie- en participatie aangeleverd. De ingediende stukken zijn in te zien bij de gemeente Oldambt.

Vervolg

Ambtenaren kunnen ons in deze fase nog vragen om stukken aan te vullen of aan te passen. Het kan dus nog zijn dat één en ander wordt gewijzigd. Zodra de aanvraag volledig en ontvankelijk is, kan de omgevingsvergunning worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Indien de gemeenteraad akkoord gaat, kan vervolgens het college van burgemeester en wethouders de omgevingsvergunning verlenen.