Nieuwe visualisaties: een beter beeld bij de landschappelijke inpassing

29 januari 2024 Rose Headley

De mogelijke effecten van het zonnepark op het uitzicht zijn voor omwonenden een belangrijk aandachtspunt. Daarom hebben we een uitvoerig traject doorlopen met de werkgroep van omwonenden om de landschappelijke inpassing van het zonnepark uit te werken. Ook hebben we meerdere keren visualisaties laten maken.

Visualisaties: beeld van zomer en winter na 1, 5 en 10 jaar

Op verzoek hebben we de meest recente visualisaties laten maken van zowel de zomer als de winter en na 1, 5 en 10 jaar. Hierin is meegenomen dat we starten met oudere en wintergroene beplanting op een houtwal, om vanaf het begin het zonnepark zoveel mogelijk aan het zicht te onttrekken aan de west -en zuidzijde. Voor de noordzijde geldt de wens om zoveel mogelijk vrij uit te kijken richting het westen, dus daarvoor is de landschappelijke inpassing anders ingericht. We hebben de meest recente visualisaties op de website gezet, zodat omwonenden en andere geïnteresseerden zich een beeld kunnen vormen van hoe het zonnepark er straks uit kan gaan zien.

➜ Klik hier om de meest recente visualisaties te bekijken

Co-productie

De gesprekken met de werkgroep over de landschappelijke inpassing liepen gelijk op met de maatwerkgesprekken met de gemeente en de provincie hierover. Verder hebben ook Staatsbosbeheer, Kenniscentrum Akkervogels Grauwe Kiekendief en de Agrarische Natuurvereniging Oost-Groningen advies gegeven. Hierdoor ontstond een mooie co-productie.