Het idee

Wij hebben een idee voor een zonnepark in Westerlee ter hoogte van de Ceresweg. We noemen dit Zonnepark Westerlee.

Het zonnepark wordt zo’n 44 hectare groot. Conform de gedragscode Zon op Land van branchevereniging Holland Solar wordt minimaal 25 procent van de beschikbare oppervlakte niet bebouwd met zonnepanelen, maar wordt dit deel gebruikt voor landschappelijke inpassing en ecologische verbeteringen. 

De verwachte productie van het zonnepark is circa 60 miljoen kilowattuur (kWh) per jaar. Dit is meer dan de helft van de 0,11 terawattuur die in de gebouwde omgeving van de gemeente wordt
gebruikt.

Samen met de omgeving

Onze wens is om in samenspraak met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties een concreet plan te maken. We gaan in gesprek over onder andere de inrichting en landschappelijke inpassing van het zonnepark, hinderbeperking en financiële participatie van de omgeving.

Op de volgende manier kan de omgeving participeren in Zonnepark Westerlee:

1. Werkgroep

Wij stimuleren het oprichten van een werkgroep. In deze werkgroep nemen omwonenden, bedrijven en maatschappelijke organisaties uit de omgeving deel. Samen met de deelnemers bespreken we het plan en halen bijvoorbeeld wensen voor de inrichting van het zonnepark op. Zo kunnen we in samenspraak met de omgeving een concreet plan maken met bijvoorbeeld aandacht voor de natuur en landschappelijke inpassing. Wie hieraan wil deelnemen, kan contact opnemen via info@zonneparkwesterlee.nl

2. Lokaal eigenaarschap

Pure Energie stelt altijd een deel van een zonnepark beschikbaar voor participatie via een lokale energiecoöperatie. Inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven kunnen dan via de lokale energie-coöperatie meedoen. Hierdoor vloeit een deel van alle inkomsten van het zonnepark direct terug naar de lokale samenleving. Dit kan door de uitkering van rendement aan leden, maar ook via bijdragen van de energiecoöperatie aan lokale projecten.

3. Omgevingsfonds

Ook stellen we een omgevingsfonds beschikbaar. We stellen 15 jaar lang jaarlijks 0,50 euro per opgewekte megawattuur* ter beschikking aan de omgeving.

Ter illustratie: als het zonnepark in een jaar 60 miljoen kilowattuur opwekt, dan gaat er dat jaar ca 30.000 euro naar het omgevingsfonds. Waar dit omgevingsfonds voor wordt gebruikt, bepaalt de omgeving zelf en dat bespreken we ook graag met betrokkenen zoals de werkgroep.

 *1 megawattuur = 1.000 kilowattuur